Amb l’objectiu de complir els preceptes de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, YO informa als usuaris d’aquesta pàgina web dels punts següents:

Tota l’informació que rebi YO  serà tractada amb la màxima confidencialitat i seguretat, i s’incorporarà als fitxers automatitzats de la seva propietat, creació que ha estat degudament notificada a l’Agència de Protecció de Dades.

 

Aquesta informació serà utilitzada exclusivament per YO amb la finalitat de mantenir la relació comercial i mercantil amb els seus clients, així com per mantenir-los puntualment informats dels productes i serveis que ofereix i que no serà comunicada a terceres parts, excepte en els casos en que YO estigui legalment oblidada o es tracti de dades d’informació pública.

 

Les persones interessades podran exercir respecte a YO els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades, per mitjà d’un escrit signat dirigit a YO,Carrer Churruca 68 08301 MATARÓ (BARCELONA) o bé enviant un fax al número 93.796.03.81. afegint en qualsevol cas la fotocopia del DNI de la persona interessada.

YO guardarà les dades de caràcter personal que hagi recollit i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. YO  complirà amb aquesta obligació conforme amb el Reial Decret 994/1999, de l’11 de juny de Mesures de Seguretat i totes les disposicions posteriors.

TORNAR